Privacybeleid

Onthaal aan de website van Yusem Beauty Devices Company (als „Bedrijf wordt bedoeld dat“). Dit Privacybeleid poogt de inzameling, het gebruik, de opslag, en de bescherming van persoonlijke informatie tussen ons en onze klanten te verduidelijken. Wij taxeren uw privacy en zijn geëngageerd aan het beschermen van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Alvorens onze website begrijpt te gebruiken, gelieve te gelezen en de inhoud van dit Privacybeleid.

  1. Informatievergaring: Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij persoonlijke die informatie verzamelen door u, zoals uw naam, contactdetails, adres, enz. wordt verstrekt. Bovendien, kunnen wij bepaalde informatie, met inbegrip van apparateninformatie, browsegeschiedenis, door het gebruik van technologische hulpmiddelen zoals koekjes automatisch verzamelen. Deze informatie zal worden gebruikt om een betere gebruikerservaring te verstrekken en onze diensten te optimaliseren.

  2. Informatiegebruik: Wij zullen de persoonlijke informatie gebruiken u op een wettige, eerlijke, en transparante manier verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken om orden te verwerken, producten en de diensten te verlenen, aan uw onderzoeken te antwoorden, de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren, en u te voorzien van relevante informatie en promotieactiviteiten.

  3. Informatieopslag: Wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie tegen onbevoegde toegang, gebruik, of onthulling te beschermen. Wij zullen regelmatig industrie-standaardveiligheidsmaatregelen in informatieopslag en aanwenden veiligheidsmaatregelen beoordelen en bijwerken om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te verzekeren.

  4. Uitwisseling: Wij zullen slechts uw persoonlijke informatie met derde partijen in de volgende omstandigheden delen: (a) voor het vervullen van orden of het verlenen van de diensten; (b) om toepasselijke wetten, verordeningen, of wettelijke processen na te leven; (c) om de legitiemen recht en de belangen van het bedrijf veilig te stellen en u.

  5. Informatiebehoud: Wij zullen uw persoonlijke informatie tijdens uw gebruik van onze die website en voor de duur behouden door wet wordt vereist. Zodra de informatie niet meer nodig is, zullen wij maatregelen voor veilige vernietiging of anonymization treffen.

  6. Koekjes en het Volgen Technologieën: Onze website kan koekjes en andere het volgen technologieën gebruiken om een betere gebruikerservaring en de gepersonaliseerde diensten te verlenen. U kunt koekjes en het volgen technologieën in uw browser montages volgens uw voorkeur beheren.

  7. Uitoefening van Privacyrechten: U hebt het recht, tot het gebruik van uw persoonlijke informatie toegang te hebben, te verbeteren te schrappen of te beperken. U hebt ook het recht te kiezen of om onze promotieinformatie te ontvangen.

  8. Veranderingen in het Privacybeleid: Wij be*houden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. Om het even welke veranderingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren dat u periodiek de updates aan dit Privacybeleid herziet.

Als u om het even welke vragen of zorgen betreffende dit Privacybeleid hebt, gelieve ons klantenserviceteam te contacteren. Dank u!